Saturday work parties May – June

Community

Farm Work Parties!

Help us create new farmland in S. King Co.

@

The United People’s Farm

Located at

Red Barn Ranch, Auburn

17601 SE Lake Moneysmith Rd

Saturdays, May – June    

From 10:00 a.m. – 3 p.m.

 

The United People’s Farm is a program of:

Seattle Tilth

 

RSVP:

      eddiehill@seattletilth.org

206.330.5039

http://seattletilth.org/about/farmincubatorprogram

 

 

Community

Shaqi Beer Amuureed

hadi adi ni hadii caawiyi korti si liki suubiyi beertaani usub uni hadi aas aasooyni

@

Dadki  Beereeleyti eh

Oo luku Halaw

Red Barn Ranch, oo kiyaal Auburn

17601 SE Lake Moneysmith, Rd

 

Sabti Kasti oo eh Bili Shanay ilaa  bili lixaay

Luku bilaawi afar sac hiraab lami ilaa sagaal sac galabnimo.

Hadi adi gobti alaab beereed hor insheendhidi korti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s